historische vereniging Anloo
Anloo is een dorp met een lange historie. Die is niet alleen zichtbaar aanwezig (kerk, boerderijen, zuivelfabriek, hunebedden, omgeving), maar zit ook in de hoofden van veel (oud-)inwoners.
De vereniging Historisch Anloo (opgericht december 2010 maar al in september 2005 gestart als werkgroep) houdt zich bezig met deze historie en doet daarbij vaak verrassende ontdekkingen.

Ongeveer twaalf leden verdiepen zich in onderwerpen als: veldnamen, de begraafplaats, boermarke, vroegere winkels, bewoningsgeschiedenis van de huizen in het dorp.
Met maandelijkse publicaties in het dorpsnieuws en verschillende activiteiten worden de inwoners van het dorp en andere belangstellenden hierover geïnformeerd.

Een bijzonder project is Rondom Magnus. De kerk van Anloo is al vele eeuwen beeldbepalend in het landschap en heel veel (amateur-)schilders hebben dit kerkje afgebeeld. Daar gaat Historisch Anloo iets mee doen, een combinatie van expositie, rondwandelingen en markeringen in het landschap en een symposium. Een werkgroep is bezig alle aangemelde schilderijen te fotograferen.

Ruim vijftig donateurs steunen de vereniging. Dat kan voor (minimaal) € 5,- per jaar. Donateurs krijgen alle publicaties dan in hun mailbox en kunnen met korting deelnemen aan activiteiten.

Meer informatie is te krijgen via mailadres historischanloo@gmail.com. Of van voorzitter Albert Hovius (0592-268683) of een van de leden: Jan en Joke Benjamins, Christian Bokemeyer, Jaap Gros, Bram Hadderingh, Gezienus Hamminga, ATiny Keun, Benny Langenkamp, Hendrik Lanjouw, Karel van Liefland, Jan Mulder, Albert Okken, Albert Rademaker en Roelie Völlink.

Indien u meer informatie over hun woonomgeving (zowel heden als verleden) wilt bekijken is de website
watwaswaar.nl misschien interessant.

Hieronder kunt de laatste bijdragen lezen van leden van de historische vereniging Anloo